Comunicat de presa

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului: „Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si

asistentii medicali din ambulatorii de speciaitate si spitale in brain-aging”

Contract POSDRU/81/3.2/S/46975

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”

COMUNICAT DE PRESA

Fundaţia Ana Aslan International este beneficiar al proiectului „Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii medicali din ambulatorii de specialitate si spitale in brain-aging”, având ca parteneri Colegiul Medicilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMMR). Proiectul se derulează pe perioada a 3 ani – 1 iunie 2010 – 31 mai 2013 – şi este în valoare totală de 20.531.548,78 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 19.051.006,91 lei.

Proiectul a fost lansat in data de 21 octombrie, ora 11.00, la Hotel Novotel, în prezenţa reprezentanţilor partenerilor şi ai OI POSDRUBI, Organism Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Acest proiect este un proiect de fonduri structurale, unic în România, dar şi în Europa. Este un proiect national strategic, prin care se vor dezvolta competenţe în domeniul îmbătrânirii cerebrale în şase specialităti medicale (medicina imagistică, moleculară, neurologie, psihiatrie, geriatrie şi medicină de familie). În cadrul acestui proiect, asistentii si medicii vor fi invatati cum să prevină, să prevadă şi să susṭină atât diagnostic, cât şi terapeutic, îmbătrânirea cerebrală.

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani, in 8 centre regionale : Cluj, Iasi, Ramnicu Valcea, Constanta, Pitesti, Timisoara, Brasov, Bucuresti.

În total, pe parcursul a 3 ani, vor fi pregătiţi un număr de 1.220 de medici şi 1.600 de asistenţi medicali. Structura grupului ţintă respectă principiul egalităţii de gen. Astfel, grupul ţintă al cursanţilor este alcătuit din 59% femei şi 41% bărbaţi în rândul medicilor, respectiv 68% femei şi 32% bărbaţi în rândul asistenţilor medicali, fapt explicabil prin prevalenţa substanţială a femeilor în cadrul personalului medical la ambele niveluri. Ca şi structură de vârstă, medicii cursanţi se încadrează în categoria 29 – 55 de ani, iar asistenţii medicali, în categoria 20 – 53 de ani. Accesul la cursurile de training este gratuit datorită cofinanţării oferite de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – “Investeşte în oameni!”.

Necesitatea acestui proiect rezidă în nevoia medicilor şi asistenţilor medicali de supraspecializări în care să poată profesa şi care să răspundă cererii, în creştere pe piaţa românească, de asistenţă medicală individualizată. Astfel, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Ana Aslan International, 30% din medicii din sistemul sanitar românesc ar avea nevoie de supraspecializare în domeniul îmbătrânirii cerebrale (brain aging). Având în vedere că 10% din populaţia vârstnică din România este afectată de boli de memorie şi în care, până în anul 2025, 40% din populaţia ţării va fi vârstnică este extrem de importantă pregătirea medicilor şi asistenţilor medicali în domeniul brain aging.

Poate mai mult ca oricând, în contextul unui ritm al vieţii extrem de agitat şi de stresant, al unei societăţi în mişcare continuă, sunt definitorii cunoaşterea fenomenului îmbătrânirii cerebrale, abordarea holistic-individuală a pacientului, aplicarea principiilor medicinei de prevenţie şi de predicţie, a medicinei longevităţii. În următorii 5 – 10 ani, se va vorbi despre medicina personalizată, despre medicaţia personalizată, individualizată. Tocmai de aceea, pregătirea medicilor şi asistenţilor medicali în domeniul brain-aging este esenţială pentru asigurarea calităţii actului medical.

În condiţiile în care, în România, formarea profesională de specialitate este considerată o cheltuială, nu o investiţie, realizându-se sporadic, superficial şi nesistematic, actualul proiect vine să suplinească o carenţă a sistemului formal de învăţământ şi să răspundă unei nevoi stringente a sistemului medical, cel de dobândire a unor competenţe specifice în legătură directă cu noua problematică a individului şi a societăţii, cu noile cerinţe în materie de sănătate şi de asigurare a unei calităţi crescute a actului medical, dar şi a vieţii, în general.

România urmează trendul european în ceea ce priveşte îmbătrânirea populaţiei şi necesităţile de sănătate asociate. Conform statisticilor Eurostat, dacă, în 2008, în România, rata de dependenţă (proporţia persoanelor inactive relativ la persoanele active) s-a situat sub media UE 27 (21,3 vs 25,3), pentru anul 2050, rata de dependenţă proiectată situează ţara noastră deasupra mediei UE 27 (54

vs 50,42). Mai mult, se preconizează că, în anul 2025, populaţia vârstnică va ajunge să deţină un procent de 40% din total populaţie.

Cum în acest moment, bolile de memorie afectează 10% din total populaţie vârstnică, cu o creştere a numărului depresiilor de 25% doar în ultimul an, este evidentă necesitatea acestui proiect amplu de training care să pregătească medicii şi asistenţii medicali în perspectiva creşterii impactului tulburărilor anxios-depresive în rândul populaţiei, ceea ce afectează grav procesul de îmbâtrânire individuală, dar şi societatea în ansamblul ei, şi necesită noi abordări în domeniu, cu un accent crescut pe prevenţie.

Preventia nu este un proces simplu si presupune, in primul rind, constientizarea, de catre fiecare dintre noi, a nevoii de a ne investiga starea de sanatate printr-o abordare complexa. Primul pas il reprezinta diagnosticul de varsta. Diagnosticul de varsta este cartea de identitate in plan clinic, biochimic, hormonal, cerebral, a omului intr-o anumita etapa din viata sa, in functie de care se fac predictiile pe termen scurt (pina in 3 ani) si pe termen lung (intre 3 si 5 ani). Stabilirea diagnosticului de varsta are la baza o investigatie ampla ce presupune teste biochimice, teste neuropsihologice (cum ar fi testul REY, testul Gröber-Buscke, etc), examinari imagistice (RMN- care stabileste, de exemplu, pierderile de substanta cerebrala alba, pierderile neuronale la nivelul lobilor corticali, leziunile de tip ischemic, dilatatia ventriculara), precum si istoria personala a pacientului (care releva diferite traume, depresii, etc). Diagnosticul de varsta stabileste varsta reala si modul in care imbatrineste fiecare sistem in parte din organismul nostru. In functie de cum imbatrineste fiecare parte din organismul nostru si, in principal, creierul, pentru ca imbatrinim asa cum imbatrineste creierul nostru si avem varsta pe care o are creierul nostru, putem stabili ce riscuri are fiecare individ pe termen scurt si lung, ce boli poate sa dezvolte, de ce trebuie sa se fereasca si cum trebuie sa abordeze, prin terapii hormonale, medicamente, anti-oxidanti, suplimenti, etc, aceste riscuri, astfel incit sa le elimine sau, cel putin, sa le reduca foarte mult. Ştiind riscurile de sanatate la care suntem expusi, tratandu-le in mod constiincios si responsabil, facem ca aceste riscuri sa dispara sau sa se reduca si, astfel, incetinim imbatrinirea diferitelor sisteme din organismul nostru, imbatrinirea creierului, care este un lucru extrem de important, pe scurt imbatrinirea fiecaruia dintre noi.

Obiectivele proiectului „Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii medicali din ambulatorii de specialitate si spitale in brain-aging” sunt :

– Promovarea formării de specialitate pentru medici şi asistenţi medicali, la nivel naţional, în domeniul brain-aging;

– Facilitarea introducerii şi însuşirii de noi tehnologii în cadrul mai multor specializări medicale în corelaţie cu aprofundarea abordării brain-aging;

– Promovarea parteneriatului strategic la nivel naţional între instituţii

reprezentative pentru sectorul medical românesc;

– Crearea unei reţele de specialişti în medicina brain-aging prin promovarea parteneriatului între instituţii româneşti în sprijinul transferului de expertiză medicală în arii de specialitate corelative domeniului reprezentat de îmbătrânirea cerebrala (brain-aging).

Pe termen mediu şi lung, beneficiile pentru grupul ţintă al proiectului – medici şi asistenti – se vor materializa prin profesarea în specializarea brain-aging, atât în cadrul instituţiilor medicale de stat, cât şi în cabinete particulare, azile, instituţii rezidenţiale de recuperare etc. Pe lângă personalul medical subiect al formării profesionale, utilitatea acestui proiect se va reflecta şi la nivelul instituţiilor de profil implicate – partenerii în cadrul proiectului -, prin schimburile de experienţă şi crearea unei reţele de specialişti în brain-aging.Beneficiarul indirect al medicinei brain-aging este, însă, societatea in ansamblul ei: persoanele active, la toate nivelurile de încadrare, prin dimensiunea profilactica; persoanele retrase din câmpul muncii, prin dimensiunea curativa.

Valoarea adăugată a proiectului se materializează în principal în dimensiunea inovatoare pe care o reprezintă formarea profesională de specialitate pentru personalul medical din sistemul de stat în sfera medicinei brain-aging. Este prima acţiune de instruire de acest gen din România şi vizează deschiderea sistemului medical către tendinţele societale, răspunzând, astfel, provocărilor de azi şi de mâine în materie de competenţe integrative. Formarea va fi structunu,m rată pe domenii de specialitate şi coordonată de experţii responsabili de fiecare domeniu. Formarea teoretică este succedată de cea aplicativă. Cursanţii vor fi evaluaţi teoretic şi practic şi vor primi certificate de absolvire.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi : Fundaţia Ana Aslan International office@brainaging.ro, 021/312.46.96

Conf. dr. Luiza Spiru – 0724.232.899

Presedinte Fundatia Ana Aslan International

Ileana Turcu – 0723.186.635

Director stiintific

Ramona Marian – 0722.718.460

Director de comunicare