ADAS – cog

ADAS – cog

Rosen et al., 1984

 

Punctajul global

EVALUAREA SUBTESTELOR

Inteligibilitatea limbajului vorbit

/ 5

Înţelegerea limbajului vorbit

/ 5

Dificultatea în găsirea cuvintelor limbajului spontan

/ 5

Evocarea cuvintelor

/ 10

Denumirea degetelor şi a obiectelor

/ 5

Orientarea

/ 8

Executarea ordinelor

/ 5

Exerciţii practice (Praxia ideaţională)

/ 5

Exerciţii practice constructive (Praxia de construcţie)

/ 5

Recunoaşterea cuvintelor

/ 12

Memorarea ordinelor

/ 5

PUNCTAJ TOTAL

/ 70

 

Pentru a omogeniza evaluările, se sugerează ca fiecare examinator să urmeze acelaşi plan de şedinţă (10 minute) cercetând în mod succesiv mai multe sectoare. Examinatorul nu este obligat să pună toate întrebările: dacă un sector nu are legătură cu pacientul, se va trece la următorul; la sfârşitul celor 10 minute, şedinţa este întreruptă, oricare ar fi sectorul la care s-a ajuns. Obiectivul nu este acela de a testa memoria, ci de a obţine un eşantion de limbaj spontan suficient pentru a evalua capacităţile de conversaţie ale pacientului. Întrebările deschise permit aprecierea inteligibilităţii limbajului, şi întrebările mai mult sau mai puţin complexe înţelegerea.

 

1. Inteligibilitatea limbajului vorbit

Inteligibilitatea limbajului oral evaluată în timpul conversaţiei corespunde unei aprecieri globale a calităţii limbajului vorbit, adică a clarităţii, a capacităţii de a se face înţeles indiferent de bogăţia limbajului, de lapsusuri, şi de o eventuală dizartrie.

 

2. Înţelegerea limbajului vorbit

Acest subtest evaluează capacitatea pacientului de a înţelege limbajul în timpul unei discuţii.

 

3. Dificultatea în găsirea cuvintelor limbajului spontan

Acest subtest evaluează capacitatea pacientului da a găsi cuvântul potrivit. Dificultatea poate fi depăşită printr-o perifrază sau prin sinonime aproximative.

Plecând de la această conversaţie, evaluaţi imediat inteligibilitatea limbajului oral, înţelegerea şi lapsusul. Nu trebuie să se mai revină asupra acestei evaluări .

 

Şedinţa

Care este numele dvs. exact (numele dvs. de fată)? Care este originea (geografică) a numelui dvs.?

Unde v-aţi născut? Unde aţi urmat şcoala? Vă mai amintiţi vreun coleg de şcoală? Mi-aţi citat mai multe nume de colegi de şcoală, aveţi idee ce au devenit?

Când v-aţi căsătorit, unde? Când v-aţi căsătorit, vă cunoşteaţi soţul/soţia de mult timp?

Vă amintiţi de prima dvs. slujbă? Despre ce era vorba? Astăzi din ce în ce mai mulţi tineri au dificultăţi în a-şi găsi o slujbă, din ce cauză, după părerea dvs?

Aveţi copii? Cu ce se ocupă? Puteţi să-mi vorbiţi despre ei? Ce credeţi despre conflictul dintre generaţii?

Unde locuti? Aţi locuit dintotdeauna aici? Vă place cartierul în care locuiţi?

Ce faceţi în timpul zilei? Vă uitaţi la televizor? Multe persoane critică calitatea emisiunilor de televiziune, care este părerea dvs.?

Aveţi prieteni? Cine sunt? Ii vedeţi des? Prietenii pretenilor dvs, vă sunt prieteni?

 1. Inteligibilitatea limbajului vorbit

Însemnaţi cifra care corespunde cel mai bine gradului de deteriorare a expresiei pacientului:

0

Nici o dificultate: pacientul vorbeşte clar şi/sau este inteligibil.

1

Foarte uşoară dificultate: pacientul a prezentat o dată un defect de inteligibilitate.

2

Uşoară dificultate: pacientul are dificultăţi mai puţin de 25% din timp.

3

Dificultate moderată: dificultăţi prezente în 25% până la 50% din timp.

4

Dificultate destul de severă: dificultăţi prezente în mai mult de 50% din timp.

5

Dificultăţi severe: una sau două emisii vocale; mutism sau limbaj fluent, dar fără sens
 1. Înţelegerea limbajului vorbit

Însemnaţi cifra care corespunde mai bine gradului de deteriorare a înţelegerii:

0

Nici o dificultate: pacientul înţelege.

1

Foarte uşoară dificultate: un episod al lipsei de înţelegere.

2

Uşoară dificultate: pacientul are dificultăţi de înţelegere mai puţin de 25% din timp.

3

Dificultate moderată: dificultăţi de înţelegere prezente în 25% până la 50% din timp.

4

Dificultate destul de severă: dificultăţi de înţelegere în mai mult de 50% din timp.

5

Dificultăţi severe: pacientul răspunde rar la întrebări, fără ca aceasta să se datoreze unui limbaj redus.
 1. Dificultatea în găsirea cuvintelor limbajului spontan

Însemnaţi cifra care corespunde mai bine gradului de lipsă a cuvintelor:

0

Nici o dificultate.

1

Foarte uşoară dificultate: lipsa cuvintelor o dată sau de două ori (semnificaţie clinică discutabilă).

2

Uşoară dificultate: folosirea evidentă a unor elemente compensatorii (perifraze şi sinonime).

3

Dificultate moderată: lipsa cuvintelor ocazionale fără elemente compensatorii.

4

Dificultate destul de severă: lipsă frecvente a cuvintelor, fără compensare.

5

Dificultăţi severe: discurs gol de sens – pierderea totală a sensurilor cuvintelor.
 1. Evocarea cuvintelor

Pacientul citeşte cu voce tare 10 cuvinte cu încărcătură vizuală puternică, prezentate succesiv în scris pe un carton timp de 2 secunde. Dacă pacientul are dificultăţi în a citi cu voce tare, examinatorul poate să-l ajute, citindu-i cuvântul şi cerându-i să-l repete tare. După prezentarea celor 10 cuvinte, i se cere pacientului să repete imediat cele 10 cuvinte, indiferent de ordine.

Sunt propuse trei încercări succesive, ordinea prezentării cuvintelor fiind diferite la fiecare încercare. Cuvântul evocat trebuie să fie identic celui prezentat.

Ordin:

“Citiţi cu voce tare fiecare din cuvintele pe care vi le voi prezenta şi încercaţi să le reţineţi. Când aţi terminat de citit le veţi repeta în ordineanea dorită”.

Evaluare:

Pentru cuvintele generice (floare pentru lalea ) se cere a se preciza şi se notează “neevocat”, dacă cuvântul specific nu este evocat.

A nu se ţine cont de cuvintele străine listei, totuşi a se nota , pentru o analiza ulterioară, facultativă.

Versiunea A

Notaţi obligatoriu cuvintele redate şi neredate:

Încercarea 1
Evocat Neevocat
Cămaşă
Iepure
Banană
Iasomie
Maşină
Păpuşă
Lopată
Vioară
Balenă
Fotoliu
Subtotal
Încercarea 2
Evocat Neevocat
Maşină
Păpuşă
Iepure
Balenă
Banană
Cămaşă
Iasomie
Lopată
Fotoliu
Vioară
Subtotal
Încercarea 3
Evocat Neevocat
Lopată
Vioară
Balenă
Iepure
Cămaşă
Fotoliu
Maşină
Iasomie
Păpuşă
Banană
Subtotal

 

Numărul total de cuvinte neredate în cursul celor trei încercări

Punctaj : Total/3 =

Punctaj ………/ 10

Intruziuni

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Număr total de intruziuni

 

 1. Denumirea degetelor şi a obiectelor:

Degete: se întreabă pacientul dacă este dreptaci sau stângaci. I se ia mâna dominantă şi i se aşează pe masă, cu degetele depărtate. Pacientul trebuie să denumească degetele mâinii sale dominante într-o ordinne aleatorie.

Ordin:

“Numiţi-mi următoarele degete”

A se indica degetele unul câte unul în următoarea ordinene: degetul mare, mijlociu, mic, inelar, şi arătător. Numele acceptate sunt: degetul mare, arătător, mijlociu, inelar, mic.

Denumirea degetelor cu: 1, 2,….., nu este un răspuns valabil.

Obiecte: Pacientul denumeşte 12 obiecte reale, prezentate unul câte unul, într-o ordine aleatorie, dar ale căror nume au frecvenţe în limbă, înaltă, medie şi joasă. Obiectele sunt prezentate unul câte unul de către examinator şi pacientul nu trebuie să le atingă. Dacă pacientul are dificultăţi în a găsi cuvântul, poate fi ajutat furnizându-i indiciile figurând sub fiecare cuvânt. Numele categoriei (floare pentru trandafir) nu este acceptat. Trebuie precizat, şi nu se acceptă decât cuvintele exacte.

Ordin:

“O să vă arăt nişte obiecte, vreau să-mi spuneţi numele fiecărui obiect.”

Alegeţi cuvintele corecte si incorecte:

Degete: Răspuns: Obiecte: Răspuns:
Corect Incorect Corect Incorect
Degetul mare Trandafir (creşte în grădină)
Degetul mijlociu Pat (serveşte pentru a dormi)
Degetul mic Pieptene (pentru păr)
Inelar Creion (pentru scris)
Arătător Mască (pentru a ascunde faţa)
Foarfecă (pentru a tăia hârtie)
Fluier (face zgomot când se suflă în el)
Portofel (pentru a păstra banii şi documentele)
Jucărioară (pentru sugari)
Muzicuţă (instrument muzical)
Stetoscop (medicul îl foloseşte pentru a consulta inima)
Pâlnie (pentru a umple o sticlă)

 

Total:

Numai cuvintele exacte sunt acceptate.

Evaluarea se bazează pe totalul răspunsurilor incorecte.

Numarul total (obiecte şi degete) al răspunsurilor incorecte / 17

0

0-2 greşeli

3

9-11 greşeli

Total:

/ 5

1

3-5 greşeli

4

12-14 greşeli

2

6-8 greşeli

5

15-17 greşeli
 1. Orientarea

Componentele orientării sunt: data, luna, anul, ziua din săptămână, anotimpul, ora, numele complet al pacientului şi numele locului în care se gaseşte.

Este important ca pacientul să nu aibă în faţa sa calendar sau ceas.

Data examenului (LL/MM/AA): …………………………….

Ora examenului: ……………………………..

Însemnaţi răspunsurile corecte şi incorecte:

 

Răspunsuri

Corect Incorect
Amintiţi-mi numele dvs. (numele de fată este acceptat dacă era folosit în mod obişnuit)
In ce zi a săptămânii suntem?
In ce an suntem?
In ce anotimp suntem? (se acceptă 1 săptămână înainte de venirea anotimpului, 2 săptămâni pentru anotimpul trecut).
In ce lună suntem?
In ce zi suntem astăzi? (+/- o zi, ex: 12 in loc de 13)
Ce oră este? (+/- 1 oră)
Unde suntem? (este acceptată o parte a numelui locului în măsura în care ar permite unui taxi să ajungă)

 

Este acordat 1 punct pentru fiecare răspuns incorect.

Punctaj: totalul răspunsurilor incorecte.

Total:

/ 8

 1. Executarea ordinelor

Această probă evaluează capacitatea pacientului de a executa ordine comportând 1 până la 5 elemente (şi nu capacitatea sa de a-şi aminti ordinele).

Fiecare parte subliniată corespunde unui element. Fiecare ordin constituie un tot şi dacă pacientul greşeşte un singur element, execuţia sa este considerată ca incorectă. Fiecare din cele 5 ordine poate fi repetat o dată în întregime. Dacă execuţia este corecta după a doua prezentare, răspunsul este considerat corect. Oricare ar fi gradul de reuşită, toate ordinele trebuie să fie date.

Evaluare: O singură greşeală este suficientă pentru a considera ordinul ca executat incorect.

Însemnaţi cu «da» sau «nu»:

Ordin executat

corect în totalitate

Da Nu
1. Închide pumnul
2. Arată-mi tavanul, apoi planşeul

Aliniaţi pe masă, în faţa pacientului, în această ordine, un creion, un ceas şi o hartă

Ordin: Răspunde când termin eu de vorbit

3. Pune creionul pe hartă, apoi aşezează-l din nou la locul lui
4. Pune ceasul de cealaltă parte a creionului, apoi întoarce harta
5. Loviţi de două ori, cu două degete, pe fiecare dintre umerii dvs. Păstrând ochii închişi (se acceptă realizarea cu una sau două mâini)

 

Punctajul corespunde la:

0

Nici o greşeală, 5 ordine executate corect  

 

  Total:………./ 5

1

1 ordin executat incorect, 4 ordinene corect executate

2

2 ordine executate incorect, 3 ordinene corect executate

3

3 ordine executate incorect, 2 ordine corect executate

4

4 ordine executate incorect, 1 ordin corect executat

5

Nici un ordin nu este executat corect

 

 1. Exerciţii practice (Praxia ideaţională)

Se dă pacientului o foaie de hârtie cu dimensiunile 21×29,7, un plic de format obişnuit şi un timbru. I se cere să-şi adreseze o scrisoare lui însuşi.

Ordin:

Aş vrea ca dvs. să vă adresaţi această scrisoare; puneţi hârtia în plic, scrieţi-vă numele şi adresa pe plic, lipiţi plicul şi apoi timbrul.

Cele 5 componente ale exerciţiului sunt:

o Să îndoaie hârtia

o Să pună scrisoarea în plic.

o Să lipeasca plicul.

o Să scrie adresa.

o Să lipească timbrul.

Evaluare:

Ordinea în care sunt executate elementele exerciţiului nu este importantă. Dacă pacientul nu reuşeşte să-şi îndeplinească sarcina complet, examinatorul poate repeta ordinul fragmentându-l.

Dacă pacientul nu reuşeşte unul din elemente se trece la următorul, ajutându-l.

 • Evaluare bună, dacă adresa este corect plasată şi dacă are cel puţin 3 rubrici: nume, sat, judeţ (în anumite cazuri numele străzii nu este obligatoriu).

Nu este necesar ca adresa să fie exactă (nu este o probă de memorie), trebuie totuşi ca scrisoarea să poată ajunge la destinaţie.

Însemnaţi cu «da» sau «nu»:

Sarcină executată corect

Da

Nu

Îndoiţi hârtia
Puneţi scrisoarea în plic
Lipiţi plicul
Scrieţi adresa
Lipiţi timbrul
Punctajul corespunde la:

0

Toate elementele sunt executate corect  

 

 Total……./ 5

1

 1 element nu poate fi executat

2

 2 elemente nu pot fi executate

3

 3 elemente nu pot fi executate

4

 4 elemente nu pot fi executate

5

 5 elemente nu pot fi executate

 

Cub (click pentru a vizualiza fisierul)

9. Exerciţii practice constructive (Praxia de construcţie)

Este evaluată capacitatea de a copia cele 4 figuri geometrice. Fiecare figură este prezentată în jumatatea inferioară a unei foi albe şi trebuie să fie prezentată pacientuluicu figura în jumătatea superioară pentru a evita întoarcerea (răsturnarea) caietului de către examinator.

Ordin:

Priviţi acest desen. Desenaţi-l pe această hârtie.

Sunt permise 2 incercari. Dacă desenul e incorect întrebaţi pacientul dacă e bine sau dacă doreşte să-l refacă, fără a exprima judecăţi de valoare.

Evaluare:

Criteriile de notare pentru fiecare figură sunt:

 1. 1 cerc: o figură curbă închisă.
 2. 2 dreptunghiuri suprapuse: figurile trebuie să aibă patru laturi şi suprapunerea trebuie să fie similară cu aceea din figura prezentată, adică o intersectare pe cele 2 părţi. Modificările de mărime nu sunt evaluate ca incorecte.
 3. Romburi: figura trebuie sa aibă 4 laturi aproximativ egale şi să fie corect orientată, cu 2 unghiuri ascuţite şi 2 obtuze.
 4. Cub: Figura trebuie să fie tridimensională, faţa anterioară orientată în acelaşi sens ca în model, liniile interne trebuie să fie trasate corect între unghiuri. Dacă părţile opuse ale feţelor se distanţează mai mult de 10% de paralelism, figura e considerată ca incorectă:

Însemnaţi cu «da» sau «nu»:

Desen

Corect

Incorect

A. – Cerc
B. – 2 dreptunghiuri suprapuse
C. – Romb
D. – Cub
Nu este desenat nimic: mâzgăleli, schiţe, cuvinte în loc de forme

 

Punctajul corespunde la:

0

Toate figurile sunt corect reproduse  

 

 Total……………/ 5

1

 1 figură incorect reprodusă

2

 2 figuri incorect reproduse

3

 4 figuri incorect reproduse

5

 Nici o figură nu este reprodusă corect: mâzgăleli, părţi ale figurii, scrieri ale unor cuvinte în loc de figuri.

 

Schema (click pentru a vizualiza fisierul)

10. Recunoaşterea cuvintelor (prima încercare)

Pacientul citeşte cu voce tare 12 cuvinte cu încărcătură vizuală puternică, prezentate în scris, în mod succesiv, timp de 2 secunde. Aceste 12 cuvinte sunt apoi prezentate după ce au fost amestecate la întâmplare cu alte 12 cuvinte noi, considerate ca distractori. Pentru fiecare dintre cele 24 de cuvinte prezentate pacientului acesta trebuie să răspundă prin “da” dacă acel cuvânt i-a fost prezentat înainte şi prin “nu” în caz contrar. Corecţiile spontane sunt acceptate ca răspunsuri corecte. Dacă pacientul raspunde cum trebuie, adică prin “da” sau “nu”, aceasta semnifică că îşi aminteşte corect ordinele. Dacă pacientul nu răspunde sau răspunde intr-un mod nepotrivit (de ex. perseverând în repetarea cuvântului) aceasta semnifică că pacientul a uitat ordinele. În acest caz, examinatorul repetă cerinţele şi notează sistematic căsuţa corespunzătoare.

Prima încercare

 • Este aratată lista cu cele 12 cuvinte pacientului.

Când pacientul nu poate citi cuvântul, acesta e citit de examinator şi trebuie repetat de pacient.

Ordin:

Veţi citi cu voce tare 12 cuvinte pe care trebuie să le reţineţi

 • Lista cu cele 24 de cuvinte este apoi aratată pacientului sau citită în caz de imposibilitate din partea pacientului şi precedată de ordinul următor:

Ordin:

O să vă arăt acum o listă de cuvinte. Trebuie să-mi spuneţi dacă aţi văzut cumva cuvântul pe care vi-l arăt sau dacă este vorba de un cuvânt nou. Este clar? Să începem.

Înainte de primul şi al 2-lea cuvânt al listei, se întreabă: Aţi văzut deja acest cuvânt? Pentru celelalte cuvinte (de la 3 la 24) se întreabă: «Şi acesta?»

Evaluare:

Însemnaţi căsuţa care corespunde răspunsului pacientului. Cuvintele scrise cu litere îngroşate corespund cuvintelor originale şi pacientul trebuie să răspundă cu “da”. Cuvintele care nu sunt îngroşate corespund noilor cuvinte şi pacientul trebuie să răspunda cu “nu”. Căsuţele înnegrite corespund răspunsurilor incorecte. Totalul fiecărei încercări este egal cu nr. erorilor prin omisiune sau prin falsă recunoaştere: fiecare însemnând 1 de punct. Să se noteze fiecare uitare a ordinului în căsuţa: memoria ordinului.

Versiunea A

Însemnati cu “nu” sau “da” sau memoria ordinului, dacă pacientul nu şi-a amintit corect cerinţele

Încercarea 1

Da

Nu (nou)

Memoria ordinelor

Cocoş
Coniac
Covor
Gene
Capră
Cais
Fotbal
Soare
Cupru
Oaie
Vodcă
Rugby
Piersic
Tânţar
Caiet
Coşar
Morcov
Casă
Nichel
Şarpe
Puşcă
Gură
Sticlă
Covrig

 

Sub-total încercarea 1

Număraţi 1 de punct pentru fiecare căsuţă înnegrită

Sub-total 1:

/ 12

 Număr de uitări ale cerinţelor

 

 

Recunoasterea cuvintelor (a doua încercare)

Pacientul citeşte cu voce tare 12 cuvinte cu încărcătură vizuală puternică, prezentate în scris, în mod succesiv, timp de 2 secunde. Aceste 12 cuvinte sunt apoi prezentate după ce au fost amestecate la întâmplare cu alte 12 cuvinte noi, considerate ca distractori. Pentru fiecare dintre cele 24 de cuvinte prezentate pacientului acesta trebuie să răspundă prin “da” dacă acel cuvânt i-a fost prezentat înainte şi prin “nu” în caz contrar. Corecţiile spontane sunt acceptate ca răspunsuri corecte. Dacă pacientul raspunde cum trebuie, adică prin “da” sau “nu”, aceasta semnifică că îşi aminteşte corect ordinele. Daca pacientul nu răspunde sau răspunde intr-un mod nepotrivit (de ex. perseverând în repetarea cuvântului) aceasta semnifică că pacientul a uitat ordinele. În acest caz, examinatorul repetă cerinţele şi notează sistematic căsuţa corespunzătoare.

Încercarea a II-a

 • Aceeaşi listă de cuvinte este arătată pacientului a II-a oară.

Ordin:

Vă voi arăta a II-a oară lista cuvintelor pe care trebuie să le reţineţi. Citiţi-le din nou cu voce tare.

 • A II-a listă de 24 de cuvinte (conţinând 12 noi distractori) este apoi arătată pacientului, precedată de ordinul următor.

Ordin:

O să vă arăt acum o listă de cuvinte. Trebuie să-mi spuneţi dacă aţi văzut cumva cuvântul pe care vi-l arăt sau dacă este vorba de un cuvânt nou. Este clar? Să începem.

Înainte de primul şi al 2-lea cuvânt al listei, se întreabă: Aţi văzut deja acest cuvânt? Pentru celelalte cuvinte (de la 3 la 24) se întreabă: «Şi acesta?»

Evaluare:

Însemnaţi căsuţa care corespunde răspunsului pacientului. Cuvintele scrise cu litere îngroşate corespund cuvintelor originale şi pacientul trebuie să răspundă cu “da”. Cuvintele care nu sunt îngroşate corespund noilor cuvinte şi pacientul trebuie să răspunda cu “nu”. Căsuţele înnegrite corespund răspunsurilor incorecte. Totalul fiecărei încercări este egal cu numărul erorilor prin omisiune sau prin falsă recunoaştere: fiecare însemnând 1 de punct. Să se noteze fiecare uitare a ordinului.

Numărul total de uitări ale ordinelor pentru cele două încercări va fi reportat la sub-testul 11.

 

Versiunea B

Însemnati cu “nu” sau “da” sau memoria ordinului, dacă pacientul nu şi-a amintit corect cerinţele

Încercarea 2

Da

Nu (nou)

Memoria ordinelor

Coniac
Muscă
Salbă
Ureche
Capră
Fotbal
Sobar
Roabă
Ceapă
Cupru
Piersic
Vapor
Ţânţar
Coşar
Morcov
Vilă
Aţă
Casă
Pistol
Puşcă
Săpun
Sticlă
Cană
Papuc

 

Sub-total încercarea 2

Număraţi 1 de punct pentru fiecare căsuţă înnegrită

Sub-total 2:

/ 12

 Număr de uitări ale cerinţelor

 

 

Total

Din două încercări:

 Scor total / 2

Punctaj:

/ 12

 

 

11. Memorarea ordinelor

Acest subtest evaluează capacitatea pacientului de a reţine cerinţele probei de recunoaştere a cuvintelor.

 

Ordin:

La fiecare încercare, înainte de prezentarea primelor 2 cuvinte din lista de 24 de cuvinte pacientul este întrebat: «Aţi văzut deja acest cuvânt? Răspundeţi prin da dacă l-aţi văzut, nu dacă est un cuvânt nou».

Pentru celelalte cuvinte (de la 3 la 24) se întreabă: «Şi acesta?»

Evaluare:

Dacă pacientul răspunde corect, adică prin “da”sau prin “nu”, înseamnă că acest ordin a fost reţinut în mod corect. Dacă pacientul nu răspunde sau răspunde inadecvat, aceasta înseamnă că instrucţiunea a fost uitată. În acest caz, notaţi uitarea ordinului şi repetaţi-l.

Punctajul ia în considerare numărul cruciuliţelor înscrise în coloana “reamintirea ordinelor a probei 10 (totalul celor 2 încercări).

 

 

 

 

 

 

Evaluare

0

Nu a uitat  

 

Punctaj: …./ 5

 

1

 Uitare foarte uşoară, ordinul trebuie repetat o singură dată

2

 Uitare uşoară, ordinul trebuie repetat de două ori

3

 Uitare moderată, ordinul trebuie repetat de 3-4 ori

4

 Uitare severă, ordinul trebuie repetat de 5-6 ori

5

 Uitare foarte severă, ordinul trebuie repetat de 7 sau mai multe ori

 

Evaluarea subtestelor:

Inteligibilitatea limbajului vorbit

/ 5

Înţelegerea limbajului vorbit

/ 5

Dificultatea în găsirea cuvintelor limbajului spontan

/ 5

Evocarea cuvintelor

/ 10

Denumirea degetelor şi a obiectelor

/ 5

Orientarea

/ 8

Executarea ordinelor

/ 5

Exerciţii practice (Praxia ideaţională)

/ 5

Exerciţii practice constructive (Praxia de construcţie)

/ 5

Recunoaşterea cuvintelor

/ 12

Memorarea ordinelor

/ 5

PUNCTAJ TOTAL

/ 70