Testul MMSE (Mini Mental State Examination)

Testul MMSE (Mini Mental State Examination)

(M. F. Folstein 1975, GRECO-Grupul de Cercetari si de Evaluari Cognitive)

 

Durata testului: 10 minute.

Interpretare: de cãtre examinator (în acest sens, este necesarã o pregãtire de specialitate).

Indicatii principale: evaluarea functiei cognitive.

Testul MMSE este probabil cel mai folosit instrument pe plan mondial pentru evaluarea functiei cognitive. S-a scris mult despre MMSE si au fost perfectionate variante ale sale, ca de exemplu MMSE standardizat (SMMSE) si MMSE modificat (MMMSE sau 3MSE). Testul s-a dovedit util în diagnosticul precoce al bolii Alzheimer, în asociere cu un test de fluentã verbalã; în acelasi timp, au fost stabilite si limitele sale ca test de screening. Asezati pacientul într-o pozitie comodã si stabiliti o bunã comunicare. Puneti întrebãrile în ordinea prezentatã. Acordati câte un punct pentru fiecare rãspuns corect. Scorul maxim posibil este de 30.

 

,,Am sã vã pun câteva întrebãri pentru a aprecia cum functioneazã memoria dumneavoastrã. Unele sunt foarte simple, altele mai putin. Încercati sã rãspundeti cât de bine puteti.”

• Orientare

În ce datã suntem astãzi ?

Dacã rãspunsul este incorect sau incomplet puneti întrebãrile de mai jos în ordinea specificatã:

1) În ce an suntem ?                                                                                                                            

2) În ce anotimp ?                                                                                                                               

3) În ce lunã ?                                                                                                                                       

4) În ce datã ?                                                                                                                                      

5) În ce zi a sãptãmânii suntem ?                                                                                                     

 

,,Acum vreau sa vã pun câteva întrebãri despre locul în care ne aflãm:”

6) Care este numele spitalului în care vã aflati (sau adresa medicului) ?                                

7) În ce oras ne aflãm ?                                                                                                                      

8) Care este numele judetului în care este acest oras ?                                                             

9) În ce regiune suntem ?                                                                                                                                 

10) La ce etaj ne aflãm ?                                                                                                                     

 

• Memorie imediatã

Întrebati pacientul dacã vã permite sã-i testati memoria. Apoi rostiti tare si clar numele a trei obiecte, fãrã vreo legaturã între ele, cu pauze de câte o secunda între ele. Cereti pacientului sã le repete pe toate trei. Notati cu 1 punct fiecare cuvânt corect repetat; scorul se calculeazã în functie de prima încercare de a le repeta (0-3), dar dacã nu reuseste de prima datã, reluati testarea pânã când pacientul repeta toate trei cuvintele (încercati de maxim 5 ori). Dacã pacientul nu le poate învãta pe toate, memoria imediatã nu poate fi evaluatã corespunzator. ,,Am sã vã spun trei cuvinte. As dori sã mi le repetati si sã încercati sã le retineti deoarece vã voi cere în curând sã mi le spuneti din nou:”

11) Tigara                                                                                                                                               

12) Floare                                                                                                                                              

13) Usa                                                                                                                                                   

• Atentie si calcul mental

Pacientul trebuie sã scadã din 7 în 7 pornind de la 100 si sã se opreascã dupa 5 scãderi. Notati cu 1 punct fiecare scãdere corectã; dacã greseste întrebati “sunteti sigur?”, iar dacã rãspunsul este corect acordati punctul:

14) 100 – 7                                                                                                                                              

15) 93 – 7                                                                                                                                                

16) 86 – 7                                                                                                                                                

17) 79 – 7                                                                                                                                                

18) 72 – 7                                                                                                                                                

 

• Memorie pe termen scurt

,,Vã amintiti cele trei cuvinte pe care le-ati repetat putin mai devreme?” Notati cu 1 punct fiecare cuvânt repetat:

19) Tigara                                                                                                                                              

20) Floare                                                                                                                                              

21) Usa                                                                                                                                                   

 

• Limbaj

Notati cu un punct fiecare rãspuns corect:

Denumire:

22) Arãtati pacientului un creion.

Ce reprezintã acest obiect ?                                                                                                             

23) Aratati pacientului un ceas.

Ce reprezintã acest obiect ?                                                                                                             

24) Aratati pacientului dispozitivul de prindere al ceasului (curea sau bratara).

Ce reprezinta acest obiect?                                                                                                              

 

Întelegera unei comenzi: cereti pacientului executarea unei comenzi triple. Notati cu un punct executarea corectã a fiecarei comenzi în parte.

25) Luati aceastã foaie de hârtie în mâna dreapta,                                                                      

26) Îndoiti-o în doua cu ambele maini                                                                                            

27)Dati-mi hartia cu mana dreapta                                                                                                  

 

Citire: aratati pacientului o foaie de hârtie pe care scrieti cu litere mari ,,Închideti ochii”. Cereti-i sã citeascã si sã facã ceea ce este scris pe foaie. Notati cu un punct executarea corectã a ordinului.

28) Faceti ceea ce scrie pe aceeastã foaie.                                                                                    

 

Scriere: cereti pacientului sã scrie o propozitie. Nu-i dictati propozitia, pacientul trebuie sã o scrie spontan. Notati cu 1 punct o propozitie care contine un predicat si un subiect, corectã din punct de vedere semantic, indiferent de gramaticã sau ortografie.

29) Scrieti-mi o propozitie, ceea ce vreti, dar sã fie o propozitie întreagã.                           

 

Copiere: arãtati pacientului o foaie de hârtie pe care sunt desenate douã pentagoane care se intersecteazã, fiecare având laturile de aproximativ 2,5 cm si întrebati-l: ,,Puteti reproduce acest desen?” Notati cu 1 punct dacã toate cele 10 unghiuri sunt reprezentate si cele douã figuri se intersecteazã corect. Tremurãturile si rotatia figurilor vor fi ignorate.

30) Copiati acest desen pe aceasta foaie                                                                                       

MMSE2