VIZITA 0 – INCLUDERE

VIZITA 0 – INCLUDERE – data _ _ / _ _ / _ _  NR. ID. PAC._________

 

IDENTIFICAREA PACIENTULUI

Nume:……………………………………………… Prenume: ……………………………………..

Vârstă: ……….. Data naşterii: …………………….. .Sex: masculin  feminin 

Adresă:………………………………………………………………………………………………….Cod poştal: …………………… Oraş: …………….………………….Jud……………………………………Nr. de telefon: .……….…………………

Numele medicului curant: ………………………………………………………..…………..………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………Cod poştal: ………………..…………

Oraş: ………………………………Jud………………………………………Nr. de telefon: ………..……………………………

MODUL DE VIATA AL PACIENTULUI

 1. Locuieşte singur
 2. Locuieşte cu soţul/soţia
 3. Locuieşte cu familia
 4. Locuieşte în cămin
 5. Altfel: …………………………………………………….

Recurge la un serviciu de ajutor la domiciliu:

 1. Ajutor la menaj
 2. Îngrijire medicală la domiciliu
 3. Infirmieră particulară
 4. Primeşte mesele

Recurge la un ajutor renumerat privat:

 1. Angajată în casă
 2. Infirmieră de noapte
 3. Menajeră

Recurge la un ajutor familial:

Dacă da, precizaţi……………..……………………………………………………………………….

Surse de venit:

 1. Pensie
 2. Susţinere din partea familiei sau a persoanelor apropiate
 3. Alocaţie
 4. Rentă

Nivel de studii:

 1. Studii inferioare
 2. Bacalaureat
 3. Studii superioare

Profesie …………………………………….

IDENTIFICAREA PERSOANEI CARE INGRIJESTE PACIENTUL

Nume: ………………………………………… Prenume: ….……………………………………..Vârstă: ……………….. Sex: M / F

Adresă:………………………………………………………………………………………………….Cod poştal: …………………… Oraş: …………….………………….Jud……………………………………Nr. de telefon: .……….…………………

Statut:

 1. Soţ /soţie
 2. Copil
 3. Nepot
 4. Prieten

Altele: